รวมคลิปวีดีโอ กิจกรรมโรงเรียนเทศบาล ๔
***วีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน 2018
***การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
***การเรียนการสอนคณิตศาสตร์(การคูณ)
***กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฎ
***กิจกรรมฝึกศึกษา ณ จ.มุกดาหาร
***กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2561
***การแสดงนักเรียน งานวันแม่ 2561
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม "ค่าน้ำนม"
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม "อิ่มอุ่น"
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม "ห่อหมกฮวก"
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม่ "คุกกี้เสี่ยงทาย"
***วงผักผลไม้รวม งานวันแม่ "ทรายกับทะเล"
***รับลูกฟุตบอลจาก King Power
***วงผักผลไม้รวม เพลง คุกกี้เสี่ยงทาย
***วงผักผลไม้รวม เพลงแพ้ใจ
***การแสดงชู้ทางไลน์ ป.5
***การแสดงคุกกี้เสี่ยงทาย ป.4
***การแสดงห่อหมกฮวก ป.3
***การแสดงพิธีเปิดป้องกันยาเสพติด
*** การแสดงวันสุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี
***วงผักผลไม้รวม "สูตรคูณ"
***วงผักผลไม้รวม "แพ้ทาง"
***วงผักผลไม้รวม "ทรายกับทะเล"
***สุนทรพจน์ โดย ดญ.อาทิตยา ดวงสุภา
***เพลง "พระคุณที่ 3 โดย นักเรียน ท.๔
***กิจกรรมซ้อมดนตรี ชุมนุมดนตรี
***เพลง ใจช้ำที่คำชะโนด งานวันเด็ก2561
***เพลง กินรี งานวันเด็ก 2561
***ชะทิงนองนอย งานวันเด็ก2561
***เพลง เล่าสู่หลานฟัง ป.4
***กายบริหารประกอบเพลงสูตรคูณ
***คาราโอเกะ เพลงสูตรคูณ
***อิ่มอุ่น ป.6 วันแม่ 2560
***หนึ่งเดียวคือแม่ ป.5 วันแม่ 2560
***คือหัตถาครองพิภพ ป.3-4 วันแม่ 2560
***เพื่อแม่ ป.1-3 วันแม่2560
***สภานักเรียน ท.3 ร่วมด้วยช่วยกัน
***น้ำใจไทย เราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน
***เราจะสู้ไปด้วยกัน "น้ำท่วมสกล"
***การแสดง ป.4 "คริสมาสต์
***การแสดง ป.3 "คริสมาสต์
***การแสดง ป.3 "หลงตัวเอง"
***การแสดง ป.1-2 "คริสมาสต์"
***ภาพยนตร์สั้น "ครูผู้สร้างคน"
***เทปบันทึกภาพกิจกรรมวันแม่ 59
***การแสดงวันแม่ "ป4-6"
***การแสดงวันแม่ "ป.5"
***การแสดงวันแม่ "ป.3-4"
***การแสดงวันแม่ "ป.1-2"
***การแสดงวันแม่ "อนุบาล"
***สุนทรพจน์เรื่อง "พ่อหลวงใน ดวงใจไทย
ทั้งหล้า"
***สุนทรพจน์เรื่อง "ค่านิยมหลัก 12 ประการ
กับบทบาทเยาวชนไทย"
***หนังสั้นนำเสนอโรงเรียน ปี 2559
***มิวสิควีดีโอ ใสว่าสิบ่ถิ่มกัน ป.6
***พิธีเทฐาน หอพระ ท.๔
***การแสดงวันเด็ก 2559 ระดับประถม
***การแสดงวันเด็ก 2559 ระดับอนุบาล
***มิวสิควีดีโอเฉลิมพระเกียรติ "เพลง พ่อ"
***นำเสนอโรงเรียน 2558
***การแสดงประกอบเพลง ชวนบ่าวเที่ยวสกล
***คลิป ชวนเชิญดื่มนมโรงเรียน นร.ชั้น ป.6
***คลิป กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
***คลิปนี้เพื่อแม่...ที่สุดของแม่
***การแสดงของนักเรียนชั้น ป.3-4
***การแสดงของนักเรียน ชั้น ป.1-2
***การแสดงของนักเรียน ชั้นอนุบาล
เพลงมาร์ช เทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
สุนทรพจน์ เรื่อง IT ก้าวไกล เด็กไทยก้าวตาม
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น ป.6
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น ป.5
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น ป.3-4
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น ป1-2
การแสดงวันแม่ นักเรียนชั้น อนุบาล 2
การแสดงวัแม่ นักเรียนชั้น อนุบาล 1
TB4 ROBOT TEAM 2014
สุนทรพจน์ เรื่อง ภูมิปัญญาพื้นบ้านแต่เก่ากี้
โดยเด็กชายนันฐกานต์ ทับสีแก้ว
phurin
 
 
 
   
 
 
   
 สุนทรพจน์ เรื่อง IT ก้าวไกล เด็กไทยก้าวตาม
น้อมนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดย เด็กหญิงพัตรพิมล ทุมชะ
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
  www.tb4.ac.th
Update
 
2019
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2562  
     
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน 20-08-2019
  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16-08-2019
  ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2562 ป.4-ป.6   ชุดที่ 1 / ชุดที่ 2 16-08-2019
  ฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2562 อนุบาล-ป.3 15-08-2019
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 14-08-2019
  รับรางวัลเยาวสตรีดีเด่น ระดับจังหวัด 08-08-2019
  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  07-08-2019
  งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 05-08-2019
  เดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 02-08-2019
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562  
  รับการติดตามและประเมินผล SBMLD 30-07-2019
  วิทยากรพิเศษด้านดนตรี (ไพร ภูพาน) 26-07-2019
  กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ-ยุวกาชาด 25-07-2019
  ค่ายวิทย์-คณิต  17-07-2019
  แห่เทียนพรรษา 16-07-2019
  คณะครูอบรม การประกันคุณภาพการศึกษา 13-07-2019
  ค่ายคณิต - วิทย์ 13-07-2019
  ประมวลภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร 11-07-2019
          * ขบวนพาเหรด         * ดรัมเมเยอร์         *วงดุริยางค์
          * แข่งกรีฑา/กีฬา        * มอบรางวัล
  แข่งกีฬานักเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร 09-07-2019
  รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก 08-07-2019
  ประเมินวิทยฐานะครู 05-07-2019
  กิจกรรมลูกเสือสวนสนาม 01-07-2019
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2562  
  ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประเมิน SBMLD 29-06-2019
  ซ้อมขบวนพาเหรด 28-06-2019
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26-06-2019
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26-06-2019
  แข่งขันทักษะวิชาการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ 26-06-2019
  กิจกรรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสกลนคร 24-06-2019
  นักเรียนแข่งสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 18-06-2019
  อบรมครู PLC 15-06-2019
  พิธีไหว้ครู 13-06-2019
  รณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก 06-06-2019
  ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี 05-06-2019
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2562  
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31-05-2019
  พิธีถวายพระพร รัชกาลที่ 10 /กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 24-05-2019
  อบรมแผนพัฒนการศึกษา 22-05-2019
  แห่โคมบัว วันวิสาขบูชา 19-05-2019
  ประมวลภาพเปิดเทอมวันแรก 1/2562 16-05-2019
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562 14-05-2019
  บวงสรวงศาลมเหสักข์ 06-05-2019
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2562  
  งานปรับปรุงอาคารอนุบาล 25-04-2019
  วันเทศบาล 24-04-2019
  คณะครูร่วมกิจกรรมสวดมนต์ 19-04-2019
  ก่อเจดีย์ทราย วันสงกรานต์ 13-04-2019
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 07-04-2019
  โครงการว่ายน้ำ 05-04-2019
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2562  
  งานเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2561 29-03-2019
  อบรม Thailand 4.0 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ 26-03-2019
  แข่งวิชาการระดับเทศบาล 25-03-2019
  สอบปลายภาค 20-03-2019
  สอบประเมินสมรรถนะ 12-03-2019
  โครงการสานรักสานสัมพันธ์สถาบันสู่ผู้เรียน (ปัจฉิมนิเทศ) 08-03-2019
  สอบ NT ป.3 06-03-2019
  สอบมาตรฐานกลาง ป.2/ป.4/ป.5 04-03-2019
  เลือกตั้งประธานนักเรียน 01-03-2019
  เด็ก ๆ ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง) 01-03-2019
  ประมวลภาพทำบุญ ณ วัดโพธิ์ชัย 01-03-2019
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  
     
  อบรม ป้องกันไข้เลือดออก 28-02-2019
  รับเกียรติบัตร กีฬาวอลเล่ย์บอล 19-02-2019
  ค่ายลูกเสือสำรอง อ.1-ป.3 ชุด1    ชุด 2 15-02-2019
  ประชุมชมรมว่ายน้ำ 14-02-2019
  กิจกรรมชุมนุมลูกเสือ - ยุวกาชาด 12-13 ก.พ.2562 13-02-2019
            ***พิธีเปิด  
          ***เดินทางไกล
          ***ผจญภัย
          ***ประกอบอาหาร
          ***รอบกองไฟ
  เตรียมค่ายลูกเสือ 11-02-2019
  อบรมสวนพฤกษศาสตร์ 07-02-2019
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลส.-ยุวฯ 06-02-2019
  รับทุนเรียนดี จาก บ.ทีม Diseño และผู้มีอุปการะคุณ 05-02-2019
  สอบ O-Net 02-02-2019
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2562  
  ผ้าคราม  
  รับทุนธารน้ำใจ/ทุนยากจน 27-01-2019
  วงผักผลไม้ แสดง ณ สระพังทอง งานถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม 26-01-2019
  อบรมมาตรฐานการศึกษา 24-01-2019
  สอบ Pre O-net 23-01-2019
  นิเทศการเรียนการสอน 22-01-2019
  วันครู 2562 16-01-2019
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 15-01-2019
  แห่เปิดงานนมัสการพระธาตุเชิงชุม 14-01-2019
  วันเด็กแห่งชาติ 2562 12-01-2019
  รับผ้าห่ม สโมสรไลออน 07-01-2019
  อบรมวิทยฐานะ 06-01-2019
  รับเกียรติบัตรโครงงานคณิตศาสตร์ 04-01-2019
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ธันวาคม 2561  
  ส.ค.ส.2562/2019 28-12-2018
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 26-12-2018
  ค่ายภาษาอังกฤษ 26-12-2018
  ทำบุญอาคารเรียนอนุบาล 2561 25-12-2018
  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 18-12-2018
  ทาสีทางเดิน BBL 14-12-2018
  มอบรางวัลโครงงานคณิตศาสตร์ 10-12-2018
  ดุริยางค์ ร่วมงานพาเหรด ท.2 7-12-2018
  ร่วมแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ (จ.บุรีรัมย์) 6-12-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  
  ครูแดร์ 30-11-2018
  รับทุนเปรม ฯ 29-11-2018
  ค่ายคุณธรรม 29-11-2018
  สอบคนเก่งกรมส่งเสริมฯ 28-11-2018
  ผู้บริหารเทศบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน 27-11-2018
  วงผักผลไม้ แสดง ณ สระพังทอง 24-11-2018
  ฉีดวัคซีน 23-11-2018
  เรียนรู้กีฬาเทเบิลเทนนิส 23-11-2018
  วงผักผลไม้รวม วันลอยกระทง 23-11-2018
  ลอยกระทง ภาพเดี่ยวเด็ก ๆ 23-11-2018
  กิจกรรมวันลอยกระทง 23-11-2018
  นิเทศการเรียนการสอน 19-11-2018
  ดุริยางค์ ร่วมงานพาเหรด รร.อนุบาล 16-11-2018
  ดุริยางค์ ร่วมงานพาเหรด ท.3 9-11-2018
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 7-11-2018
  ต้อนรับนายกฯ 5-11-2018
  ผ้าคราม/ผ้าไทย พฤศจิกายน 5-11-2018
  กฐินเทศบาล 2-11-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม 2561  
  การแข่งขันกีฬานักเรียนท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บุรีรัมย์) 30-10-2018
  คณะครูร่วมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งสกลนคร 23-10-2018
  คณะครูรำบวงสรวงเมืองสกลนคร 21-10-2018
  ตรวจภูมิทัศน์โรงเรียน 15-10-2018
  อบรมยกระดับโอเน็ต 12-10-2018
  สู่ขวัญ อำลานักการศรีสุพรรณ 6-10-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2561  
  อบรมครูอนุบาล 22-09-2018
  ค่ายยาเสพติด 21-09-2018
  วันเยาวชนแห่งชาติ 18-09-2018
  อบรมความเท่าเทียมกันทางเพศ 15-09-2018
  ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ณ จังหวัดภูเก็ต 10-09-2018
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง 8-09-2018
  ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น + เกาหลี 8-09-2018
  รับทุนยากจน 5-09-2018
  รับทุนจากสมาคมชาวเวียดนาม 5-09-2018
  ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3-09-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2561  
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 27-08-2018
  ตรวจสุขภาพนักเรียน 24-08-2018
  ผู้บริหารตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาีคเรียนที่ 1/2561 22-08-2018
  วันวิทยาศาสตร์ 2561 17-08-2018
  ประกวดเดินแบบรีไซเคิล สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 17-08-2018
  ทัศนศึกษา ป.4-6 ณ จังหวัดมุกดาหาร 10-08-2018
  วงผักผลไม้รวม #วันแม่แห่งชาติ 2561 09-08-2018
  ประมวลภาพ วันแม่แห่งชาติ #ชุดที่ 1   #ชุดที่ 2 09-08-2018
  ทัศนศึกษา อนุบาล - ป.3 (สวนบัว+มิสซังท่าแร่) 07-08-2018
  รับมอบลูกฟุตบอล 04-08-2018
  โครงการป้องกันยาเสพติด 03-08-2018
  อบรมพัสดุ 02-08-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2561  
  นักศึกษาสังเกตุอำลาคณะครู นักเรียน 31-07-2018
อบรมมัลติมีเดีย 31-07-2018
ทาสีเวทีอาคาร 2 31-07-2018
แห่เทียนพรรษา 28-07-2018
แข่งคัดลายมือนักเรียน ป.1 27-07-2018
ลงนามถวายพระพร ร.10 26-07-2018
อบรมยาเสพติด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 25-07-2018
ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 25-07-2018
อบรม DLIT 24-07-2018
วันภาษาไทยแห่งชาติ 20-07-2018
  ถวายเทียนพรรษา 20-07-2018
  มอบเกียรติบัตรวิชาการ 20-07-2018
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 61 13-07-2018
  ประเมินโครงการอาหารกลางวัน 10-07-2018
  ชุดผ้าคราม 09-07-2018
  ค่ายคณิต - วิทย์ ณ โรงเรียนสกลพัฒนศึกษา 07-07-2018
  อบรมวิทยฐานะ ณ เชียงใหม่ 02-07-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561  
  ชุดผ้าคราม 30-06-2018
  ตรวจสุขภาพฟัน 29-06-2018
  ประมวลภาพการแข่งทักษะวิชาการท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองนางรอง 28-06-2018
  โฟโมสต์แจกนม 28-06-2018
  ฝึกซ้อมใหญ่เตรียมแข่งขันทักษะวิชาการ 22-06-2018
  ประมวลภาพ กีฬานักเรียนเทศบาล 2561 15-06-2018
  ประมวลภาพพิธีไหว้ครู 14-06-2018
  ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 05-06-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2561  
  ต้อนรับนักปั่นจักรยาน 19-05-2018
  ลองชุดดุริยางค์ 18-05-2018
  กิจกรรมอนุบาล 18-05-2018
  เปิดเทอมวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 16-05-2018
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 14-05-2018
  อบรม การพัฒนาผู้เรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ฯ 08-05-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2561  
  อบรมงบประมาณ 28-04-2018
  วันเทศบาล 24 เมษายน 17-04-2018
  ไหว้ศาลมเหสักข์หลักเมือง 17-04-2018
  ประเมินตรวจสอบงานพัสดุการเงิน 17-04-2018
  กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี 2561 13-04-2018
  ปรับปรุงห้องสมุด 01-04-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มีนาคม 2561  
  งานเชิดชูเกียรติ ปีการศึกษา 2560 31-03-2018
  อบรม DLIT การจัดทำแผนหน้าเดียว 30-03-2018
  ประชุมรับการประกันภายใน 27-03-2018
  แข่งวิชาการ ระดับเทศบาลสกลนคร 26-03-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องอนุบาล พี่ป.6 16-03-2018
  วงผักผลไม้รวม 16-03-2018
  ประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 12-03-2018
 

แนะแนว ป.6

09-03-2018
  สอบ NT ป.3 07-03-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
  ประชุมประจำเดือน 28-02-2018
  ชุดผ้าไทย 27-02-2018
  รับมอบชุดนักเรียนจากห้างทองเพชรตะวัน 23-02-2018
  นิเทศการสอน 61 23-02-2018
 

อบรมการคัดแยกขยะ

23-02-2018
  ทดสอบกลาง 22-02-2018
  ดับเพลิงซ้อมแผนป้องกันไฟ 21-02-2018
  ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 16-17 ก.พ. 2561  
  *** พิธีเปิด                            ***ฐานความรู้/ผจญภัย 17-02-2018
  ***เดินทางไกล                      ***รอบกองไฟ
     
  รับทุนธารน้ำใจ 11-02-2018
  ร่วมทำโรงทาน วัดโพธิชัย 10-02-2018
  เตรียมงานลูกเสือ 07-02-2018
  สอบ O-NET 03-02-2018
  คัดเลือกตัวแทนกีฬาระดับอนุบาล 02-02-2018
  ***Brain Gym  
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือน มกราคม 2561  
  191 เตือนภัย 31-01-2018
  ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ 29-01-2018
  โรงเรียนพอเพียง#1   #2 26-01-2018
  นิเทศการสอน 2561 21-01-2018
  อบรม DLIT ณ เทศบาล 19-01-2018
  วันครูแห่งชาติ (ม.ราชภัฎสกลนคร) 16-01-2018
  ค่ายภาษาพาเพลิน (ค่ายภาษาอังกฤษ) 15-01-2018
  วันเด็กแห่งชาติ 2561 13-01-2018
  ทดสอบการอ่าน เขียน ป.1-3 10-01-2018
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ธันวาคม 2560  
  ดุริยางค์ร่วมงานกีฬาสี ท.1 / ท.3 29-12-2017
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 28-12-2017
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 28-12-2017
  ศิลปะสร้างสรรค์ 2560 27-12-2017
  ร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม 25-12-2017
  กีฬาสีสัมพันธ์ TB4.GAME 2017 (22-12-2017) 22-12-2017
          ***ดรัมเมเยอร์
          ***ขบวนพาเหรด
          ***พิธีเปิด
          ***การแข่งขันกีฬา
          ***พิธีปิด
  คณะครูแต่งกายผ้าไทย 19-12-2017
  ทดสอบ EQ/IQ ป.1 19-12-2017
  ซ้อมขบวนพาเหรด กีฬาสี 2017 15-12-2017
  ประเมินวิทยฐานะ 14-12-2017
  รักษาทรัพยากรท้องถิ่น "ดอนสวรรค์" 09-12-2017
  ชุดกีฬาสีของเด็ก ๆ TB4.GAME 2017 07-12-2017
  ดูงานสวนพฤกษศาสตร์ จ.สระบุรี 06-12-2017
  ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน 06-12-2017
  ตรวจวัดสายตา นักเรียนชั้น ป.1 04-12-2017
  ภาพมุมสูงโรงเรียนเทศบาล ๔ 04-12-2017
  เตรียมสนามแข่งกีฬาสี 01-12-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤศจิกายน 2560  
  รับทุนพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 30-11-2017
  กิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง 24-11-2017
  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 21-11-2017
  ภาพบุคลากร 2/2560 20-11-2017
  รับนักศึกษาสังเกตุการสอน 20-11-2017
  ประชุมผู้ปกครอง 2/2560 17-11-2017
  อบรมสวนพฤกษศาสตร์ 13-11-2017
  รับทุนการศึกษา (โลตัส) 08-11-2017
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 07-11-2017
  ร่วมขบวนแห่พระประทีป 04-11-2017
  ลอยกระทง 2560 03-11-2017
  เปิดเทอมวันแรก 01-11-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ตุลาคม 2560  
  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ 26-10-2017
  พิธีซ้อมวางดอกไม้จันทน์ 23-10-2017
  การประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 13-10-2017
  อบรมพัสดุ egp 12-10-2017
  ร่วมแข่งขันกีฬาระดับภาค เวสสุวัณเกมส์ จ.อุดร 06-10-2017
  กฐินเทศบาล 07-10-2017
  ชุดผ้าครามครู ท.๔ 02-10-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2560  
  ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ครูนงนุช สมพงษ์ 23-09-2017
  รับมอบเกียรติบัตร ครูแดร์ 22-09-2017
  อบรมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ณ จ.ชลบุรี 13-09-2017
  อบรมทบทวนลูกเสือ 09-09-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2560  
  โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ป.3 - ป.6 31-08-2017
โครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อ.1-ป.3 30-08-2017
รับมอบของช่วยน้ำท่วม 20-08-2017
  ประมวลภาพวันวิทยาศาสตร์ 2560 18-08-2017
  รับมอบเครื่องดนตรีดุริยางค์ 18-08-2017
  รับฟังเทศน์ ท่าน ว.วัชรเมที 16-08-2017
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 09-08-2017
  รับมอบของช่วยเหลือภัยน้ำท่วม 08-08-2017
  ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียง จ.ร้อยเอ็ด 03-08-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2560 08-07-2017
    08-07-2017
  ประมวลภาพเหตุการน้ำท่วม ท.4 ครั้งใหญ่ 30-07-2017
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28-07-2017
  อบรมนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพ 24-07-2017
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง,วัดป่าสุทธาวาส 14-07-2017
  แห่เทียนเข้าพรรษา 08-07-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มิถุนายน 2560  
  วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 30-06-2017
  สมโภชหอพระ ท.๔ 30-06-2017
เตรียมงานสมโภชหอพระฯ 28-06-2017
  คณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมโรงเรียน 28-06-2017
  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-2017
  ฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอล 23-06-2017
  แข่งมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ฯ (ร้อยเอ็ด) 18-06-2017
  ไหว้ครู 2560 15-06-2017
  อบรมลดโลกร้อน 07-06-2017
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 06-06-2017
  กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 2560 02-06-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤษภาคม 2560  
  กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31-05-2017
  คัดตัวนักกีฑา ณ ม.ราชภัฏสกล 31-05-2017
  แข่งวิชาการระดับเทศบาล 26-05-2017
  เตรียมแข่งวิชาการ 24-05-2017
  ปฐมนิเทศนักเรียน ปี 2560 20-05-2017
  รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากสโมสรสกลนครเอฟซี 18-05-2017
  นักเรียนศึกษา กิจกรรมโขนจิ๋ว ณ โรงแรมอิมพีเรียล 13-05-2017
  แห่ผ้าห่มองค์พระธาตุเชิงชุม 12-05-2017
  ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 12-05-2017
  ระเบียบการแต่งกาย ปีการศึกษา 2560 05-05-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน เมษายน 2560  
  บวงสรวงศาลเจ้าพ่อมเหสักข์  28-04-2017
  การประกวดเจดีย์ทราย 14-04-2017
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มีนาคม 2560
  ประมวลภาพกิจกรรมสานรักสานสัมพันธ์ฯ 17-03-2017
  เตรียมงานสานรักสานสัมพันธ์ฯ 16-03-2017
  กิจกรรมติดป้ายคุณธรรม 10-03-2017
  สอบ NT ป.3 08-03-2017
  นักศึกษาอำลานักเรียน 03-03-2017
  แข่งวิชาการระดับอนุบาล 03-03-2017
  ครูเกาหลี อำลานักเรียน 02-03-2017
ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2560
  ทดสอบข้อสอบกลาง ป.2,4,5 25-02-2017
  ทดสอบสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ป.3 , ป.6 24-02-2017
  ทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1-4 23-02-2017
  หอพระโรงเรียนเทศบาล ๔ 20-02-2017
  ตัดผมให้นักเรียน โดยคณะกรรมการฯ 19-02-2017
  กิจกรรมวัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ 14-02-2017
  อบรมสวนพฤกษศาสตร์ ณ รร.สกลพัฒนศึกษา 08-02-2017
  ผู้ปกครองมอบทุนเด็ก 04-02-2017
  แข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุบาล 03-02-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มกราคม 2560  
  ค่ายภาษาพาเพลิน 2560 24-01-2017
  รับทุนการศึกษา 22-01-2017
  ***ประมวลภาพค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด 21-01-2017
          พิธีเปิด
          เดินทางไกล
          ผจญภัย
          ชาวค่าย
        รอบกองไฟ
          การแสดงวิทยากร
          ลูกเสืออนุบาล
  กิจกรรมการแปลงฟัน 17-01-2017
  วันเด็กแห่งชาติ 2560 14-01-2017
  ศึกษาดูงาน "ตามรอยพ่อ " สกลนคร - กทม. 08-01-2017
  ร่วมงานประจำปีวัดพระธาตุเชิงชุม 06-01-2017
  มอบกระเช้าปีใหม่ คณะกรรมการฯ 04-01-2017
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ธันวาคม 2559  
  ประมวลภาพกิจกรรมคริสมาสต์ + Happy new year 2017 29-12-2016
  ประมวลภาพกีฬาสีสัมพันธ์ 59 29-12-2016
  เตรียมกิจกรรมกีฬาสี + คริสมาสต์ 26-12-2016
  คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดร้อยเอ็ด-มุกดาหาร 23-12-2016
  อบรมคณะกรรมการสถานศึกษา 21-12-2016
  คณะครูร่วมจัดแสดงสินค้า OTOP สกลนคร 20-12-2016
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 19-12-2016
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2559 19-12-2016
  ทำบุญขึ้นอาคารอเนกประสงค์ 19-12-2016
  อบรมเพาะถั่วงอก (SBMLD) 17-12-2016
  ทำสนามกีฬาอาคารอเนกประสงค์ 15-12-2016
  โครงการศิลปะสร้างสรรค์ 13-12-2016
  กิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี (SBMLD) 10-12-2016
  โครงการอบรมทำขนม (SBMLD) 10-12-2016
  ต้อนรับนักศึกษาสังเกตการสอน ภาคเรียนที่ 2 09-12-2016
  ห้องสมุดเคลื่อนที่ (กศน.สกลนคร) 07-12-2016
  กิจกรรมจากบริษัท Lotte 06-12-2016
  กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า 05-12-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤศจิกายน 2559  
  กิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 30-11-2016
  กิจกรรมการสอนภาษาเกาหลี 29-11-2016
  อบรม STEM 26-27 พ.ย.59 27-11-2016
  ประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 24-11-2016
  แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 22-11-2016
  BBL ลานวิ่งเล่นของเด็ก ๆ 21-11-2016
  ตรวจสุขภาพฟัน อุดฟันนักเรียน 17-11-2016
  กิจกรรมทำกระทงและลอยการทง ปี 59 14-11-2016
  คณะครูร่วมพิธีแปลอักษร จุดเทียนถวายอาลัย รัชกาลที่ 9 11-11-2016
  กิจกรรมทำเชิงเทียนถวายอาลัย 10-11-2016
  แจกโบว์สีดำสำหรับนักเรียน 10-11-2016
  คณะครูร่วมประชุมลูกเสือท้องถิ่นไทย 10-11-2016
  ผักสวนครัว เทศบาล ๔ 08-11-2016
  คณะครูร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมถวายกฐิน ณ วัดกกส้มโฮง 05-11-2016
  คณะครูร่วมฟังเทศน์งานกฐินเทศบาล และร่วมทำโรงทาน 04-11-2016
  พิธีลงนามถวายอาลัย รัชกาลที่ 9 02-11-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ตุลาคม 2559  
  ร่วมพิธีถวายอาลัยในหลวง รัชกาลที่ 9 19-10-2016
  จัดสถานที่ไว้อาลัยในหลวง 15-10-2016
  จัดเตรียมนิทรรศการปราสาทผึ้ง 13-10-2016
  ร่วมจัดเตรียมสถานที่แถลงข่าวงานแห่ปราสาทผึ้ง 07-10-2016
  กิจกรรมสานสัมพันธ์บุคลากรภาคเรียนที 1 05-10-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2559  
  งานเกษียณอายุราชการ ครูอารีรัตน์ หอมจันทร์ ณ รร.สกลแกรนด์ฯ 30-09-2016
  รับประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E. 2559 30-09-2016
  การ์ดอวยพรของเด็กให้ครูอารีรัตน์ หอมจันทร์ 29-09-2016
  มุทิตาจิต คุณครูอารีรัตน์ หอมจันทร์ ณ ท.๔ 29-09-2016
  เครื่องดื่มไมโล จัดกิจกรรมให้นักเรียน 26-09-2016
  มอบเงินทุนสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน 59 23-09-2016
  เบื้องหลังการถ่ายภาพยนตร์สั้น 16-09-2016
  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กอท. 15-09-2016
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 13-09-2016
  นิทรรศการ "บัวบาทยาตรา" ณ ม.ราชภัฎสกลนคร 10-09-2016
  นมโฟโมสต์แจกนมนักเรียน 07-09-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2559  
  มอบรางวัลโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้ฯ 30-08-2016
  กิจกรรมจาก Staedtler 26-08-2016
  ประมวลภาพโครงการฝึกศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 26-08-2016
            *** ระดับชั้น อ.1- ป.3 ชุดที่ 1
            *** ระดับชั้น อ.1- ป.3 ชุดที่ 2
            *** ระดับชั้น ป.4- ป.6 ชุดที่ 1
            *** ระดับชั้น ป.4- ป.6 ชุดที่ 2
  ตัดผมนักเรียน 19-08-2016
  ประมวลภาพสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 18-08-2016
  คณะครูร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา 12-08-2016
  ภาพหมู่คณะครู นศ.ฝึกประสบการณ์ฯ 10-08-2016
  มอบรางวันวิชาการ กิจกรรมวันแม่ฯ 10-08-2016
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ชุดที่ 1   ชุดที่ 2 10-08-2016
  ซ้อมกิจกรรมวันแม่ 09-08-2016
  ฉีดวัคซีนให้เด็ก ป.1 และ ป.6 05-08-2016
  เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ 04-08-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2559  
  คณะครูร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28-07-2016
  กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนฝึกทำขนม 28-07-2016
  แข่งขันทักษะวิชาการ ณ จังหวัดขอนแก่น 26-07-2016
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุฯ , วัดโพธิชัย 22-07-2016
  ผอ.มอบกำลังใจให้กับนักเรียนแข่งวิชาการ 22-07-2016
  ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 19-07-2016
  ย้าย ติดตั้งระบบห้องคอมพิวเตอร์ 18-07-2016
  ตรวจระบบดูแลนักเรียน 15-07-2016
  ฟุตซอลเชื่อมสัมพันธ์ ท.4 + ท.1 12-07-2016
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "ธนาคารขยะ " 07-07-2016
  กิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย 07-07-2016
  จัดตกแต่งห้องสมุดใหม่ 06-07-2016
  ร่วมแต่งกายผ้าไทย 05-07-2016
  เยี่ยมบ้านนักเรียน 59 04-07-2016
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ / วันภาษาไทยแห่งชาติ 01-07-2016
  เลี้ยงอำลาครูกิ่งฟ้า โคตรวิชา 01-07-2016
  วันสถาปนาลูกเสือไทย ณ ร.ร.สกลราชฯ 01-07-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มิถุนายน 2559  
  อบรมครูปฐมวัย 28-06-2016
  โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดฯ 25-06-2016
  นักเรียนฝึกการตัดผม 24-06-2016
  ตรวจสุขภาพฟัน 17-06-2016
  โครงการผู้สูงวัย ใส่ใจลูกหลาน 17-06-2016
  ผู้บริหารเทศบาลตรวจเยี่ยมโรงเรียน 15-06-2016
  เทศบาลมอบจักรยานให้นักเรียน 15-06-2016
  จัดทำวีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน ปี 2559 10-06-2016
  พิธีไหว้ครู 59 09-06-2016
  นักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ที่ ท.๑ 08-06-2016
  ซ้อมพิธีไหว้ครู 07-06-2016
ประมวลภาพกีฬาชุมชน ณ สนามมิ่งเมือง 04-06-2016
ติดป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 01-06-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤษภาคม 2559  
  ประมวลภาพวันงดสูบบุหรี่โลก 31-05-2016
  ภาพถ่ายชุดผ้าคราม 2016 27-05-2016
  ประมวลภาพ "แชลเลนจ์เดย์ 2016" 25-05-2016
  ร่วมขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาติเชิงชุม 18-05-2016
  นักเรียนเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 17-05-2016
  เปิดเทอมวันแรก 16-05-2016
  ประชุมผู้ปกครอง 13-05-2016
  พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ 08-05-2016
  ตรวจแผนจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 1 05-05-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน เมษายน 2559  
  ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงาน 28-04-2016
  วันเทศบาล 24 เม.ย.2559 24-04-2016
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ชาวคุ้ม 23-04-2016
  ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร และร่วมขบวนแห่สงกรานต์ 59 13-04-2016
  ร่วมประกวดเจดีย์ทราย ณ วัดธาตุเชิงชุม 12-04-2016
  เตรียมขบวนรถแห่สงกรานต์ 11-04-2016
  คณะครูเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนพัฒนา ณ โรงแรมเอมเจ 10-04-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มีนาคม 2559  
ประมวลภาพโครงการประชุมสัมมนาพนักงานครูเทศบาล 31-03-2016
ประมวลภาพโครงการสานสัมพันธ์แบ่งปันสุข อนุบาล , ป.6 22-03-2016
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 21-03-2016
ภาพถ่ายชุดไทย คณะครู ท.4 19-03-2016
ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ณ ลาน ร.5 18-03-2016
กิจกรรมซ้อมดนตรี นักเรียน ป.6 17-03-2016
  ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ณ วัดพระธาตุเชิงชุม 15-03-2016
  พิธีเทฐานรากปฐมฤกษ์สร้างหอพระ 09-03-2016
  ซ้อม เตรียมจัดพิธีวางเสาเอก หอพระ 08-03-2016
กิจกรรมเรียนรู้การสกรีนเสื้อ นักเรียน ป.6 07-03-2016
 

นักเรียนทำความสะอาดโรงเรียน กำจัดลูกน้ำยุงลาย

04-03-2016
  บุคลากร แต่งกายชุดไทย ผ้าซิ่น 04-03-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2559  
  นิเทศการสอน 29-02-2016
  นักเรียน ป.6 สอบโอเน็ต 27-02-2016
  สอบประเมินสมรรถนะ 25-02-2016
  พิธีสวดย้ายตาดิน 24-02-2016
  ประชุมสอบประเมินสมรรถนะ + Onet 22-02-2016
  ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดธาตุเชิงชุมฯ 22-02-2016
นักเรียนซ่อม บำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์

19-02-2016

  ตรวจรับเก้าอี้ชุดใหม่ 60 ชุด 18-02-2016
  ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างหอพระ ท.๔ 16-02-2016
  ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 10-02-2016
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 07-02-2016
  อบรมหลักสูตรการสอน ณ โรงแรมเอ็มเจ สกลนคร 05-02-2016
  นร.ชมการแสดง เรื่อง กำพร้าไก่แก้ว ณ ม.ราชภัฎสกลนคร 04-02-2016
  อบรมสวนพฤกษศาสตร์ 2-5 ก.พ.59 02-02-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มกราคม 2559
  จัดซุ้มสนับสนุนงานตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม 31-01-2016
  วันยุวกาชาด (บำเพ็ญประโยชน์) 27-01-2016
  ประมวลภาพกิจกรรม "ค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด" 21-01-2016
                    ***พิธีเปิด
                    ***เดินทางไกล
                    ***ฐานความรู้ ผจญภัย
                    ***ประกอบอาหาร
                    ***กิจกรรมรอบกองไฟ
  ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านง่อนฯ อ.สว่างแดนดิน 19-01-2016
  ร่วมขบวนเปิดงานวัดธาตุเชิงชุม 17-01-2016
  อบรม สร้างแฟนเพจ 17-01-2016
  งานวันครู 59 ณ ม.ราชภัฏสกลนคร 16-01-2016
  ค่ายภาษาพาเพลิน 15-01-2016
  กิจกรรม การงานอาชีพ ตัดผม / ทำเกษตร 12-01-2016
  10 ม.ค. 2559 วันเด็กแห่งชาติ 10-01-2016
  ซ้อมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 07-01-2016
  คณะครูอวยพรปีใหม่ ผู้บริหาร 04-01-2016
  สคส. สวัสดีปีใหม่ 2559 โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์" 04-01-2016
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ธันวาคม 2558 *****
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 30-12-2015
  กีฬาสี " เชียร์ + แข่งขันกีฬา" 24-12-2015
  กีฬาสี "ขบวนพาเหรด" 24-12-2015
  วันสิ่งแวดล้อมไทย 22-12-2015
  ร่วมขบวนพาเหรด ท.2 21-12-2015
  อบรมภาษาไทย ณ โรงแรมสกลแกรนด์ 19-12-2015
  โครงการสร้างสรรค์ศิลปะ 18-12-2015
  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 18-12-2015
  ซ้อมกิจกรรมกีฬาสี 14-12-2015
  คณะครูร่วมงานสันนิบาต ณ ลาน ร.5 สกลนคร 09-12-2015
  คณะครูร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ วัดพระธาตุเชิงชุม 05-12-2015
  คณะครูร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ม.ราชภัฎสกลนคร 05-12-2015
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558 04-12-2015
  ถ่ายทำวีดีทัศน์วันพ่อ 02-12-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤศจิกายน 2558 *****
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 27-11-2015
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 27-11-2015
  กิจกรรมทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง 58 25-11-2015
  ลูกเสือ ท.๔ ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนสกลราชฯ 25-11-2015
  ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายด้านการศึกษา 24-11-2015
  นายกเทศมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 24-11-2015
ผู้บริหาร คณะครูจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 21-11-2015
กิจกรรมการเรียน "เทควันโด" 17-11-2015
  ถ่ายทำวีดีทัศน์โรงเรียน 16-11-2015
  ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14-11-2015
  ทัศนศึกษา ศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืด สกลนคร 13-11-2015
  มอบเกียรติบัตร สุนทรพจน์ 09-11-2015
  ประมวลภาพ กฐินพระราชทาน 7 พ.ย.58 07-11-2015
  ชุดปกติขาว คณะครูร่วมถวายองค์พระกฐิน 7 พ.ย.58 07-11-2015
  สมโภชกฐินพระราชทาน 6 พ.ย.58 06-11-2015
  นักเรียนเล่นแหล่งเรียนรู้ BBL 02-11-2015
  นักเรียนเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น BBL 02-11-2015
  จิตศึกษา พฤศจิกายน  
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ตุลาคม 2558  
  26-30 ตุลาคม 58 อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร 30-10-2015
  นิทรรศการปราสาทผึ้ง 58 / การแสดงบนเวที 23-10-2015
  รางวัลชมเชย การประกวดสุนทรพจน์ งานมหกรรมการศึกษา ณ เมืองทองธานี 20-10-2015
  รับทุนจาก AIA 10-10-2015
  จัดทำสนามเด็กเล่น BBL 06-10-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2558  
  ร่วมงานเกษียณอายุราชการ โรงเรียน ท.๑ ณ โรงแรมสกลแกรนด์ 26-09-2015
  นักเรียนร่วมแข่งขันสุนทรพจน์ ณ โรงเรียน ท.๓ 25-09-2015
  ฝึกซ้อมรำมวยโบราญ 24-09-2015
  ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด (SBMLD) 24-09-2015
  จัดทำแหล่งการเรียนรู้ BBL 23-09-2015
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลา 20-09-2015
  โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงกบ 19-09-2015
  โครงการอบรมการประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้าย้อมคราม 12-09-2015
  จิตศึกษา กันยายน 01-09-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2558  
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29-08-2015
  คณะกรรมการสถานศึกษาฯศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครพนม 28-08-2015
  อบรมให้ความรู้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 27-08-2015
  ทัศนศึกษา ป.4-6 สวนสัตว์ขอนแก่น 21-08-2015
  ทัศนศึกษา อ.1-3 ณ ท้องฟ้าจำลอง พิพิธภัณฑ์ภูพาน 20-08-2015
  พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 19-08-2015
  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 18-08-2015
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 14-08-2015
  ร่วมถวายพระพรฯ ณ ม.ราชภัฏสกลนคร 12-08-2015
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10-08-2015
  จิตศึกษา สิงหาคม 01-08-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2558  
  คณะครูร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา จังหวัดสกลนคร 29-07-2015
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดป่าสุทธิธาวาส และวัดนิลจินดา 28-07-2015
นำนักเรียนร่วมแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาถิ่น คัดลายมือ และเขียนตาม
คำบอก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27-07-2015
  โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ "นักบินน้อย" 24-07-2015
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 22-07-2015
  กิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 21-07-2015
  ดูหนังในโรงภาพยนตร์ เด็ก ๆ ทุกคน ได้เปิดโลกกว้าง และมีรอยยิ้มแห่งความสุข 17-07-2015
  ๑๔ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ บุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
ข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านการทำงานเป็นทีมและการจัดการเรียนรู้
หลักสูตร"ทักษะการเรียนปนเล่น เน้นมีส่วนร่วม หลอมรวมสู่อาเซียน"
จัดโดยสำนักการศึกษา เทศบาลนครสกลนคร ณ โรงแรมพลอยพาเลช
จังหวัดมุกดาหาร...
16-07-2015
  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
10-07-2015
  มอบทุนการศึกษา 03-07-2015
  คณะครูนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มอบไอติมแก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔
"รัฐประชานุเคราะห์"
03-07-2015
  ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
03-07-2015
 

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เตรียมการและซ้อมการแสดง กิจกรรมวันสุนทรภู่

02-07-2015
  ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘. ผู้กำกับลูกเสือ และ ลูกเสือโรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสกลราชฯ
01-07-2015
  จิตศึกษา กรกฎาคม 01-07-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มิถุนายน 2558 *****
   
  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ครูคันชิต กั้วมาลา ครูสันทัด บุตะลา และครูอรอุมา
ไชยวังราชเข้าร่วมอบรมเรื่อง การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ณ ม ราชภัฏสกลนคร...
30-06-2015
 

๒๖ มิถุยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์" ร่วมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดสกลนคร ณ ลาน ร.๕
จังหวัดสกลนคร

26-06-2015
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเทศบาล ๔ " รัฐประชานุเคราะห์" จัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
26-06-2015
  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘. ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร กล่าวให้กำลังใจ
และอวยพรคณะครู นักเรียนที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ที่ จ.ชัยภูมิ
22-06-2015
  ๑๓ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘. ครูคันชิต กั้วมาลา อบรมสัมนาป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.
17-06-2015
  *****พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558 11-06-2015
  แข่งฟุตซอล รุ่น 12 ปี คัดตัวนักกีฬาเทศบาล ณ สนามโรงเรียน ท.๑ 09-06-2015
  จิตศึกษา มิถุนายน 06-06-2015
  ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร ร่วมโครงการทัศนศึกษาดูงาน
กับสภาเทศบาลนครสกลนคร 2-7 มิถุนายน 2558
06-06-2015
  ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน 04-06-2015
  รณรงค์ไข้เลือดออก กำจัดลูกน้ำยุงลาย 03-06-2015
  การประกวดสื่อ ระดับกลุ่มการศึกษาที่ 11 02-06-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤษภาคม 2558  
  กิจกรรมวันต่อต้านสูบบุหรี่ 31-05-2015
  กิจกรรม แห่ผ้าเหวด 30-05-2015
  ครูคันชิต กั้วมาลา อบรมสื่อและเทคโนโลยี 27-05-2015
  กิจกรรมแซลเลนท์เดย์ 27-05-2015
  ปฐมนิเทศนักเรียน 20-05-2015
  เปิดเทอมวันแรก 18-05-2015
  อบรมการเลี้ยงปลา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 17-05-2015
  ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 15-05-2015
  ประชุมคณะครู ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 14-05-2015
  วารสารโรงเรียน ประจำปี 2557 10-05-2015
  จิตศึกษา เดือน พฤษภาคม 18-05-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน เมษายน 2558  
  ไหว้ศาลมเหศักดิ์ ประจำปี 2558 20-04-2015
  กิจกรรมแข่งขันประกวด เจดีย์ทราย ณ วัดพระธาตุเชิงชุม 14-04-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มีนาคม 2558  
  กิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณ ณ เทศบาลนครสกลนคร 30-03-2015
  นิทรรศการวิชาการ ณ ท.1 24-03-2015
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 / 2557 20-03-2015
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องอนุบาล 20-03-2015
  พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ D.A.R.E 20-03-2015
  งานเลี้ยงกิจกรรมเทศบาล 18-03-2015
  จิตศึกษา เดือน มีนาคม 01-03-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2558  
  20-21 ก.พ.2558 กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด
โรงเรียนเทศบาล๔ "รัฐประชานุเคราะห์"ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาล๔
"รัฐประชานุเคราะห์"
21-02-2015
            ***พิธีเปิด
            ***เดินทางไกล
            ***นันทนาการ
            ***ฐานความรู้ ผจญภัย
            ***ประกอบอาหาร  ออกกำลังกาย รับประทานอาหาร
            ***รอบกองไฟ
  16 ก.พ.2558 ครูคันชิต กั้วมาลา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ LA 21
สู่ท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร
16-02-2015
  15-18 ก.พ.2558 ครูจริยา ปานอินทร์ และครูสันทัด บุตลา เข้ารับการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการชี้แจงการจัดทำเอกสารประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตร พ.ศ.2551 ณ สีดารีสอร์ท นครนายก
16-02-2015
  16 ก.พ.2558 ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร เข้าอบร ม
การบริหารจัดการศึกษาอย่างมียุทธศาสตร์ ฯ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
กรุงเทพฯ
16-02-2015
  13-14 ก.พ.2558 ผอ.ประเทือง พรหมาสาขา ณ สกลนคร
เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใข้จ่ายงบ
ประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
13-02-2015
  นักศึกษา ม.ราชภัฏ เก็บข้อมูลทำวิจัยสื่อ 13-02-2015
  กิจกรรมจิตศึกษา "เดือนกุมภาพันธ์" 11-02-2015
  ซ้อม เตรียมการ การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด 11-02-2015
  ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น 09-02-2015
  อบรม การผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 8 ก.พ.2558 09-02-2015
  ค่ายเยาวชน อปท. ครั้งที่ 5 3-6 กุมภาพันธ์ 2558 06-02-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มกราคม 2558 *****
  นักเรียนชั้น ป.6 สอบโอเน็ต 31-01-2015
  ประชุมวางแผนการสอบ O-NET 30-01-2015
  ตรวจเยี่ยม เตรียมการจัดค่ายเยาวชน อปท. ครั้งที่ 5 28-01-2015
  จิตศึกษา เดือน มกราคม 2558 26-01-2015
  ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร เข้าร่วมอบรมวิทยฐานะ (กทม.) 19-24 ม.ค.2558 24-01-2015
  อบรมธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมเทศบาล 23 ม.ค.58 23-01-2015
  วันครู สกลนคร ณ ม.ราชภัฎสกลนคร 16 มกราคม 2558 16-01-2015
  งานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น 13 มกราคม 2558 ณ โรงแรม MJ 13-01-2015
  กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ และคณะกรรมการสถานศึกษา  
  คณะครูร่วมฟังพระธรรมเทศนา งานนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุม 03-01-2015
  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประนุเคราะห์" 01-01-2015
  การ์ดอวยพรปีใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์" Happy New Year 2015 01-01-2015
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ธันวาคม 2557 *****
  ประมวลภาพกีฬาสีสัมพันธ์ 19 ธันวาคม 2557 19-12-2014
 
**ดรัมเมเยอร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์
**ขบวนพาเหรดกีฬาสีสัมพันธ์
**พิธีเปิดการแข่งขัน การแสดง
**การแข่งขันกีฬานักเรียน และเชียร์หรีดเดอร์
**การแข่งขันแชร์บอล คณะครู + ชุมชน ผู้ปกครอง
 
  ภาพการเตรียมงานกีฬาสีสัมพันธ์ 16-12-2014
  ผอ.ประเทือง และคุณครูอรอุมา เข้าร่วมประชุมฯ
การจัดการสอนประวัติศาสตร์ ณ สีดารีสอร์ท 13-17 ธันวาคม 2557
13-12-2014
  คณะครู นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริต 9 ธันวาคม 2557 09-12-2014
  ภาพคณะครูร่วมงานสโมสรสันนิบาต ณ ลาน ร.5 05-12-2014
  ภาพคณะครูร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ ม.ราชภัฏสกลนคร 05-12-2014
  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557 04-12-2014
ภาพการแสดงกิจกรรมวันพ่อ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔
  ภาพกิจกรรมเตรียมงานวันพ่อ 03-12-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤศจิกายน 2557 *****
  อพวช.คาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ม.ราชภัฏสกลนคร 26-11-2014
  ลูกเสือ ป.4-6 ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนสกลราชฯ 25-11-2014
  ตรวจประเมิน แผนจัดการเรียนรู้ คณะครูเทศบาล ๔ 13-11-2014
  มอบรางวัลนักเรียน กิจกรรมลอยกระทง 57 12-11-2014
  ประชุมสภานักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 12-11-2014
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 12-11-2014
  กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า 11-11-2014
  กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว 11-11-2014
  ประกวดหนูน้อยนพมาศ ณ สระพังทอง 06-11-2014
  จิตศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 05-11-2014
  ประชุมคณะครูเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 01-11-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน ตุลาคม 2557 *****
  งานกฐินเทศบาล ณ วัดโพธิ์ชัย สกลนคร 18 ต.ค.2557 18-10-2014
  การประชุม แถลงข่าว"ค่ายเยาวชนฯ "ณ โรงแรมสกลนแกรนฯ 16 ต.ค.57 16-10-2014
  ภาพจัดนิรรศการปราสาทผึ้ง โดย โรงเรียนเทศบาล ๔ 3 - 7 ต.ค.57 08-10-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กันยายน 2557 *****
  ภาพการแข่งขันเครื่องร่อน รางวัลที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 26-09-2014
  อบรม SBMLD ณ โรงแรมสกลนแกรนด์ 25-09-2014
  พิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิเจ้าที่ 24 ก.ย.2557 24-09-2014
  สัมมนา ศึกษาดูงาน จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี 23-09-2014
**22 ก.ย.2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์
**22 ก.ย.2557 ศึกษาดูงานบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร
**22 ก.ย.2557 สัมมนาภาคกลางคืน ณ ไอศยารีสอร์ท
**23 ก.ย.2557 ศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลบูรพา จ.อุบลราชธานี
  ป.4-6 ร่วมงานโคขุนโพนยางคำ โคดำภูพาน ณ ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร 19-09-2014
  ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำวีดีทัศน์นำเสนอโรงเรียน 17-09-2014
  ป.4-5 ทัศนศึกษา ร่วมงานถนนเด็กเดิน ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน 12 ก.ย. 57
12-09-2014
  นักศึกษาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
12-09-2014
  สาธารณสุข ให้ บริการ กำจัดเหาให้กับนักเรียน
12-09-2014
  นักเรียน ป.6 ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้
09-09-2014
  ผอ.ประเทือง พรหมสาขา ณ สกลนคร ร่วมงานแถลงข่าวแห่ปราสาทผึ้ง
04-09-2014
  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
04-09-2014
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
03-09-2014
  จิตศึกษา กันยายน
01-09-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน สิงหาคม 2557 *****
  คณะครู นักเรียน ร่วมดูงานเปิดบ้านวิชาการ ท.2
29-08-2014
  กล่าวอำลาครู Keol 29 สิงหาคม 2557
29-08-2014
  คณะครูร่วมสังเกตการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ท.3
28-08-2014
  ประชุมครูอนุบาล ณ ห้องประชุม ท.4
25-08-2014
  คณะครู ท.4 ร่วมอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ณ ม.ราชภัฎสกลนคร
24-08-2014
  ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง/บ้านเชียง ป.4 - 6 ...22 สิงหาคม 2557
22-08-2014
  ทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาภูพานฯ อ.1-ป.1    21 สิงหาคม 2557
21-08-2014
  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 20 สิงหาคม 2557
20-08-2014
  20 ส.ค. 2557 กิจกรรม ASEAN DAY
20-08-2014
  19 ส.ค. 2557 ดูงานการประเมิน SBMLD รร.เทศบาล ๓
19-08-2014
  18 ส.ค. 2557 ศึกษาดูงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ มร.สกลนคร
18-08-2014
  การเรียนการสอนคอมฯ กอท. ทักษะชีวิต.. เรียนได้ทั้งในและนอกห้องเรียน
15-08-2014
  ประมวลภาพจิตศึกษา เดือน สิงหาคม
14-08-2014
  ผู้บริหาร คณะครูร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
12-08-2014
  ประมวลคลิปวีดีโอกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 8 ส.ค.2557
08-08-2014
 
คลิปการแสดง...ชุดที่ 1 อนุบาล 1 เต้นประกอบเพลง "ใครหนอ"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 2 อนุบาล 2 ฟ้อนประกอบเพลง "สาวเข็นฝ้าย"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 3 ป.1-2 รีวิวประกอบเพลง "ค่าน้ำนม"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 4 ป.3-4 เต้นประกอบเพลง "รักแม่หมุนติ้ว"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 5 ป.5 ร้องเพลงหมู่ "เพลง เรารักแม่"
คลิปการแสดง...ชุดที่ 6 ป.6 พูดสุนทรพจน์หมู่ ภาษาอังกฤษ
 
     
  ประมวลภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 8 ส.ค.2557
08-08-2014
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 1 ลงทะเบียน ต้อนรับผู้ปกครอง
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 2 พิธีเปิด พิธีการ มอบเกียรติบัตร
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 3 กราบแม่
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 4 การแสดงนักเรียน
กิจกรรมวันแม่...ชุดที่ 5 ภาพถ่ายหมู่ รับประทานอาหาร  
 
  ครูวารุณี ศิริมาศ มอบพัดลมติดผนังให้กับโรงเรียน
07-08-2014
  ห้างสรรพสินค้า Wal Superstore มอบอุปกรณ์กีฬา
07-08-2014
  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระราชินีนาถ
07-08-2014
  ภาพการซ้อมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
06-08-2014
  1 - 3 สิงหาคม ท.๔ ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ณ เมืองทองธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ระดับประเทศ)
01-08-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน กรกฎาคม 2557 *****
  คลิปวีดีโอ "Title Robot TB4 2014 Team"
31-07-2014
  คลิปวีดีโอ สุนทรพจน์ เรื่อง "ภูมิปัญญาพื้นบ้านแต่เก่ากี้" กล่าวโดย เด็กชายนันทกานต์ ทับสีแก้ว
31-07-2014
  ผู้บริหารเทศบาลพบปะครู นักเรียนก่อนเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
31-07-2014
  ท่าน ผอ.มอบรางวัลเป็นกำลังในนักเรียนแข่งหุ่นยนต์
30-07-2014
  กิจกรรมทำกล้วยฉาบ...โดยครูวารุณี
25-07-2014
  กิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาหน้าอาคารรัฐอุปถัมป์ ๒
24-07-2014
  กิจกรรมบันทึกเทปวีดีโอของนักเรียนชั้น ป.6
24-07-2014
  เรียนรู้นอกสถานที่เรียนรู้กิจกรรมทำนาด้วยการลงมือทำ
23-07-2014
  ประชุมคณะกรรมการประเมินอาหารกลางวัน
21-07-2014
  ประมวลภาพ โครงการต่อต้านยาเสพติด 18 ก.ค.2557
18-07-2014
  คณะครูร่วมพิธีเปิดงานแห่เทียนพรรษา ณ ลาน ร.5 
10-07-2014
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา
09-07-2014
  ภาพกิจกรรมเรียนรู้อาเซียน
07-07-2014
  ภาพกิจกรรมช่วงพักกลางวัน ทานข้าว / แปรงฟัน
06-07-2014
  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐัมวัย
06-07-2014
  จิตศึกษา เดือน กรกฎาคม
04-07-2014
  ตรวจสุขภาพนักเรียน อนุบาล - ป.6    4 ก.ค. 2557
04-07-2014
  อนุบาลใช้แหล่งเรียนรู้ "ห้องคอมพิวเตอร์"
03-07-2014
  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1ก.ค.57
01-07-2014
  กิจกรรม "คาราวานสื่อสร้างเสริมสุขภาพ" โดย คณะอาจารย์
นักศึกษา ม.ราชภัฎสกลนคร    1  ก.ค. 57
01-07-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน มิถุนายน 2557 *****
  ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
27-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรม "วันสุนทรภู่" 26 มิ.ย.2557
26-06-2014
  ประมวลภาพการแข่งขันประกวดสื่อนวัตกรรม 20 มิ.ย.2557
20-06-2014
  ภาพ ต้อนรับนักศึกษาสังเกตฯ ประจำปี 2557
19-06-2014
  เทศบาลนครสกลนคร โดย สำนักงานช่าง ให้ความ
อนุเคราะห์รื้อกำแพงโรงเรียนเพื่อปรับปรุงสร้างใหม่
16-06-2014
  รวมภาพบริเวณโรงเรียน
16-06-2014
  ภาพโรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"    360 องศา
15-06-2014
  ประมวลภาพ "บุญชำระฯ ชุมชนหนองสนม" 15 มิ.ย.2557
15-06-2014
  คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 13 มิ.ย.2557
15-06-2014
  มอบรางวัลเด็กดี "เด็กหญิงช่อชบา สุตะโคตร" 13 มิ.ย. 2557
15-06-2014
  กิจกรรมเลือกตั้งนายกฯนักเรียน 12 มิ.ย.2557
12-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครู 12 มิ.ย.2557
12-06-2014
  รับมอบตู้น้ำเย็น(ครูอารีรัตน์) ต้นไม้(ครูคันชิต) และลำโพง(ครูสันทัด) ทุนการศึกษา(คุณสะท้อน สาทะโพน)
09-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมอิสระ
05-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมจิตศึกษา (มิถุนายน)
04-06-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประจำ เดือน พฤษภาคม 2557 *****
  ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครสกลนคร ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์ วันที่ 30 พ.ค.2557
30-05-2014
  "เห็ดขอนขาว"แหล่งเรียนรู้กินได้
29-05-2014
  "กบ" แหล่งเรียนรู้กินได้
28-05-2014
  "ปลาดุก" แหล่งเรียนรู้กินได้
28-05-2014
แซลเลนจ์เดย์ "มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชน"
28-05-2014
  ภาพกิจกรรมนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน
27-05-2014
  แสดงความยินดีกับคุณครูอารีรัตน์ หอมจันทร์ ครูเชี่ยวชาญ
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปถมาภรณ์
มงกุฎไทย
23-05-2014
  ภาพบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ "รัฐประชานุเคราะห์"
โฉมใหม่ 2014
22-05-2014
  กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ชมรมออกกำลังกาย
22-05-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมจิตศึกษา
21-05-2014
  ประมวลภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
15-05-2014
  บุคลากรร่วมแห่ผะเหวด ประจำปี 12 พ.ค.2557
15-05-2014
  อบรมจิตศึกษา 9 พ.ค.2557
09-05-2014
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ศาลมเหศักดิ์
01-05-2014
  ก่อเจดีย์ทราย ณ วัดพระธาตุเชิงชุม 14 เม.ย.2557
14-04-2014
รับคุณครูคันชิต กั้วมาลาและคณะครูจากกรุงเทพฯ
6 เมษายน 2557
06-04-2014